Ellegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030317-2

Fredningsnr.
332419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 25 x 8 m, 1 m høj. Af kamret kun een sten tilbage. Randsten: S 13, Ø 5, N 16.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med borttaget Kammer. Stenkredsen har Længderetning Ø-V, 78' lang, 25' bred ved Vestenden, 35' ved Østenden. Næsten alle Stene væltede og nedsunkne i Jorden. Ialt 36 Sten, deraf 7 mød Ø, 11 mod S, 5 mod V og 13 mod N. Stenene ved Østenden ere større end de andre, særlig den midterste, der er c. 6' lang, 4' bred. Indenfor Randstenene en Jordhøj, c. 4' høj. I østlig Halvdel findes en Sænkning, hvor Kammeret formentlig har været; paa Siden af denne ligger en stor Sten, 20' fra østlige Randsten; den er 8' lang, 3 1/2' bred; har maaske været Overligger. I en Bue fra denne, op mod de sydlige Randsten, ligge 5 mindre Stene (2-3' brede), der enten ere indvæltede Randsten eller have hørt til Kammeret. - Midt paa Højen Generalstabsmærke (Træpæl). Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 25 x 8 m, 1 m høj. Af Kamret kun een Sten tilbage. Randsten: S. 13; Ø. 5, N. 16.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse, mål ca 1x25x8 m i Ø-V'lig retning. Højen var tæt tilgroet, iagttagelse vanskelig, stor pløjeafstand, ser ud til at være intakt. Randsten: Ø 5, N 16, S 13, V (ingen synlige), flere væltede. Omtrent i midten af højen er en ældre fordybning, mål ca 2x2x0,5 m dyb, noget uregelmæssig form. Der ses heri en dæksten?, der rager ca 0,9 m op. Lidt N. herfor mulig bæresten (eller randsten) i sekundær placering. Der er trukket højspændingslinie lidt N for dyssen, afstand under 100 m og længere mod NØ en tidligere grusgrav, der nu er ved at blive dækket. Der ligger enkelte sten og lidt affald på højen, ikke påtalt. Den ligger i et åbent landskab på et mindre, svagt bakkehæld, ca 300 m fra offentlig vej. Kan ved pleje blive et finere anlæg. Ingen påtale. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2015 Museal restaurering
Journal nr.: 2012-7.23.03/ROM-0248
Kulturstyrelsen
Museal retablering

Litteraturhenvisninger  (0)