Sandholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030317-3

Fredningsnr.
332418

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/9 1894, gdr. Christen Christensen. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1911, løjtnant Lassen Langdysse, kun med lidt jordhøj. 2 kamre, det vestlige af 4 bæresten, 2 gangsten, ingen dæksten, det østlige af 5 bære- sten, 1 tærskelsten, 1 dæksten, 2 gangsten. Kun mod N rand- sten 11.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med 2 Kamre; af Randstenene kun nordlig Række bevaret Kamrene ligge Ø-V for hinanden med en Afstand af 9'. Det vestligste, A, er uden Dæksten. Retning NNV. Bestaar af et Kammer (1 Sten i N, forskudt af sit Leje, 1 i V, 2 i Ø; ingen synlig i S) samt en Gang bestaaende af 2 mindre Sten; de 3 Sidesten 18-20" høje, nordlig Endesten 25" høj. Kammerets Bredde 22-25"; Gangens 28"; Længden c. 5'. Fra Kammerets Sydende til Gangens Sydende c. 2'10". Gangstenene 12" og 8" høje. - Kammer B er fuldstændigere. Kammeret er 4' langt, 2' bredt. For Sydenden en mindre Sten, der netop rager op af Jorden; de øvrige 5 Sidesten hæver sig c. 20" over omgivende Jord. Fylden i Kammeret er 28" fra Overliggerens Underflade. Denne hviler paa de 5 Sten, men er 23" over Tærskelstenen. Endestenene er 20" høje. Overliggeren er c. 6 1/2' lang. - C. 6' nord for de to Grave gaar den nordlige Række af Randsten, den eneste, der er bevaret. Den er c. 60' lang og bestaar vistnok af 11 Stene, næsten alle væltede og delvis skjulte. Kammer A ligger c. 28' fra den vestligste. Af den sydlige Stenrække sidde maaske endnu nogle i et Stendige der strækker sig fra Ø-V i en Afstand af henved 5' fra Kamrene. Af østlig og vestlig Række synes ingen levnet. Kamrene ligge ikke i eller paa nogen Høj. Dyssen meget tæt bevoxet. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, kun med lidt Jordhøj; 2 Kamre, det vestlige af 4 Bæresten, 2 Gangsten, ingen Dæksten, det østlige af 5 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten, 2 Gangsten. Kun mod N. Randsten: 11.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdyssen måler ca 1x18x7 m, størrelse usikker pga. stengærde, bevoksning og stendynger, retning Ø-V. Der er bevaret randsten mod N 11, mod S 15 (større sten i bunden af stengærde)? Der er 2 kamre. Mod V et aflangt kammer N-S med 1 bæresten V (opr. 2?) 1 N, 2 Ø og 2 gangsten, ingen dæksten, måske er den placeret i stengærdet SØ for kamret, hvor der ligger en større sten (i 2 dele?). Mod Ø et kammer som V, dog 5 bæresten. 1 tærskelsten, 2 gangsten, 1 dæksten ca 1,1 m over terræn, kammer ca 1,6x0,6 m. Der er en større stendynge umiddelbart Ø for dyssen og ved foden og en større brændestak på dyssen og Ø herfor. Aftalte med ejer, at brændet fjernes til vinter, og han sagde, at han var ved at fjerne sten, ligget fra tidligere ejer (hans far død for ca 1 år siden). Dyssen ligger 10 m fra vej om gården. Ca 0,5 km til offentlig vej. Placeret ned ad svag skråning. kan ved pleje blive et finere anlæg. Ejer: 3324.17. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ved gård, i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)