Sandholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030317-4

Fredningsnr.
332417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Sydenden af langdysse, 12 x 8 m 2,5 m høj med randsten, gennemgående anselige: S 4, Ø 6, N 5. Af kamret kun et par sten tilbage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse. Omtrent utilgængelig ved tæt Tjørnekrat. Bevaret er endnu den østlige Række Randsten, c. 50' lang, bestaaende af c. 9 Sten; ved Nordenden ligge 5-6, delv. skjulte Sten; ved Syd- og Vestenden ses ogsaa enkelte; mulig ere her flere dækkede af uigennemtrængeligt Tjørn. Indenfor Randstenene en Høj, indtil 8-9' høj. Intet Kammer; nogle mindre Sten liggende uden Orden ved Nordlig Ende antyde mulig dets Plads. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydenden af Langdysse, 12 x 8 m, 2 1/2 m høj, med Randsten, gennemgående anselige: S. 4; Ø. 6; N. 5; af Kamret kun et Par Sten tilbage.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse? Højen måler ca 2,5x15x15 m?, tæt kratbevoksning vanskeliggør iagttagelse, S-ende af langdysse/del af langdysse/(runddysse)? De sten der ses, står på række (?). Højen er hvælvet og på højens Ø-top ses 1 sprængt dæksten? i 6 dele (rager 0,5 m op), ikke spor af bæresten, men lavning også på toppens Ø-side. Mod V er en større væltet sten, ejer fortalte, den væltede sidste vinter, næppe pløjeskade, revne/brud i stenen. Der ses randsten ved højfod undtagen mod NØ - opgav at tælle pga vegetation. Der var opsat et foderhus til vildt, bad om at få det fjernet inden vinter. Højen ligger i et åbent landskab ca. 350 m fra offentlig vej. Ejer: . Hærværk: dæksten sprængt. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse, i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)