Nyrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030317-8

Fredningsnr.
322410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission. Dyssekammer af 3 bæresten og 1 dæksten. Lille jordhøj 1 x 6 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse med Overligger. Kun 3 Bæresten synlige, saa at Kammeret ved Østenden er aabent. Retning Ø-V (el. ØSØ-VNV). Længde c. 5' Bredde 2'3". Overliggeren er 6'4" lang, 5'8" bred. Paa dens ene Sideflade er med store latinske Bogstaver i ny Tid hugget "O venlige Grav i din Skygge boer Fred. Din tavse Beboer af Sorger ej ved". Fylden i Kammeret naar op til kun 12" fra Loftet. Jorden uden om Kammeret naar helt op til Dækstenen. Det er en lav, rund Høj (c. 3' høj, c. 20' i Diam.), der gaar jævnt over i Terrænet. Ingen Randsten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 3 Bæresten og 1 Dæksten. Lille Jordhøj, 1 x 6 m.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 2,6 x 6,0 x 6,0 m. Højen måler ca. 1 x 6 x 6 m. og er rundet og hvælvet med en lidt diffus fod. På midten er et aflangt kammer med 1 stor dæksten, 1 aflang bæresten mod S, 1 mod N og 1 kortere mod V. Åbning mod Ø, ingen synlige sten dér, indre mål ca. 1,6 x 0,7 m. Dækstenen rager ca. 1,6 m. op. Dyssen ligger ret højt på kant af mindre skråning ned mod NØ. Højen er bevokset med græs (nu snedækket) og i kanten af højen vokser løvtræer med stammetykkelse på 10-20 cm., flest egetræer, også enkelte grantræer. Der ligger enkelte hovedstore til lidt større sten nær højfod mod N, nedvæltede randsten? Dyssens højde er målt fra N, fra S ser den lavere ud. Der fører en ret tilgroet skovvej N om dyssen. Omtrent 150 m. til skovvej og 600 m. til landevej. Dyssen ligger ret højt i terrænet, men bl.a. mellemstore egetræer hindrer udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)