Fledskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030317-9

Fredningsnr.
322411

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs Administrationskom- mission. Runddysse 12 m i diam. 17 randsten. Kammer af 5 sten, uden dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Runddysse. Kammerets Længderetning i NNØ-SSV. Længden har været c. 5', Bredden 3'4". For nordlig Ende 1 Sten; paa hver Længdeside 2, af hvilke en er forskudt, en anden væltet. For Sydenden er ingen Sten synlig. Stenenes Højde er henved 3'. Ingen Overligger. Om Kammeret ligge 17 Randsten, der formentlig engang have dannet en Rundkreds. De ere nu alle forskudte, væltede og tildels skjulte af Jorden. Deres Størrelse er omtrent som Kammerets Stene. Tværmaalet er 30-36'. Indenfor dem en kun et Par Fod høj, ujævn Høj; den er bevoxet med store Træer. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 12 m i Diam., 17 Randsten, Kammer af 5 Sten, uden Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund/langdysse, 1,6 x 12,0 x 10,0 m.. Dyssens form er lidt vanskelig at vurdere, da nogle af randstenene er udvæltede. Den ligner mere en langhøj, mål ca. 12 x 10 m. med en diffus fod. 4 randsten mod V, 6 mod S, 4 mod Ø og 4 mod N. Omtrent i midten er et ødelagt kammer oprindeligt 5-6 kantet? med 1 bæresten i N, 1 i V, 1 i Ø (alle in situ), 1 væltet mod SØ, 1 gangsten (mod SSØ) samt 1 flækket liggende sten mod ØSØ. Højen er ret ujævn, nu snedækket, ca. 1,3 m. høj. Der vokser et meget stort løvtræ over randsten i SSV, ellers i skovbryn i yngre løvskov. Kammeret har mindst været 1,2 m. bredt og 1 m. langt, bæresten rager ca. 0,3 m. op over højen. Ret højt terræn på bakke. Omtrent 30 m. mod Ø er et foderbræt for vildt (ses næsten ikke p.g.a. vegetation og bakkehæld). Jeg synes ikke, at foderbrættet bør påtales. Kunne ved pleje blive ***. Den ligger højt i terræn, ca. 60 m. fra skovvej og 600 m.? til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Rund(?)dysse med ødelagt kammer og væltede randsten ret højt i terrænet i tæt løvskov (ses ikke på afstand). Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)