Rygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-1

Fredningsnr.
332412

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3324:12 Dysse. Jordhøj 24 x 18 m, orienteret N-S, 3 m høj. Midt i højen et kammer 1,6 x 0,6 m orienteret N-S. I NØ-del af højen et kammer 1,6 x 0,7 m orienteret N-S. 8 randsten..
Undersøgelsehistorie  (9)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med 2 Kamre. Den bestaar af 12' høj, 72' lang, 55' bred Høj, der har haft Randsten. Af disse ses nu kun 4 ved nordøstlig, 4 ved sydøstlig Hjørne, men mulig er flere skjult af tæt Krat. 23' fra nordlig Ende, 15' fra Østkanten er der paa Højen anlagt en Dysse, velbevaret og med Overligger. Kammerets Retning er NØ-Sv; det er sat af 4 Stene; den sydøstlige Sidesten er 6 1/2' bred, sydvestlig Endesten 2'10", nordøstlig Endesten 2' bred;den nordvestlige Sidesten 8'. Den nordøstlige Endesten er 1 3/4' lavere end de 3 andre, der er 4 3/4' høje; der fremkommer derfor en Aabning under Dækstenen ved den ene Ende. Overliggeren er 7' lang, 5 3/4' bred.- 18' SV. for dette Kammer, omtrent ved Midten af Højen, findes et andet med samme Retning. Kammeret bestaar af 4 lige høje Stene, der ikke naa op over Højen; det er 3 3/4' langt, 1 3/4' bredt, maalt foroven. Fylden i Kammeret er omtrent 3' fra Stenenes Top. Overliggeren mangler.Begge Kamre ere udgravede (Zinck). Rygaard er Arvefæste under Løvenborg, der har taget Forbehold m.H.t. Dyssen. Gaardmand er Jens Chr. Pedersen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 24 x 18 m, 3 m høj; midt i Højen et Kammer af 4 Bæresten. NØ. derfor et Kammer med Dæksten. Randsten: SV-Hjørnet 4; NØ-Hjørnet 4.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse, mål ca 4x24x18 m i N-S'lig retning. Omtrent midt i højen er et aflangt kammer i N-S'lig retning, mål ca 1,6x0,6 m med 1 bæresten V, 1 Ø, 1 N, 1 S (indvæltet tærskelsten), ingen dæksten, ligger nu i fordybning i højen ca 1 m under terræn. En større sten SV for kamret er måske nedvæltet/opgravet dæksten. I højens NØ-side er et større kammer i N-S'lig retning, bygget som centralgraven. Her bevaret dæksten, ca 1 m over højside, indre mål ca 1,6x0,7 m. Den er "tættet" med kvas, og der ligger enkelte sten på højen. Højen har en noget uregelmæssig form og en stejl brink mod SV, randsten SV 4 og NØ 4. Den ligger ret højt i et åbent landskab, ca 50 m fra offentlig vej. Ingen påtale. ** Seværdighedsforklaring ** Stor dysse med 2 kamre, højt i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 16/00298
KUAS, Fortidsminder
Dokument af tinglysning beskrevet nedenfor aflyses, da det fejlagtigt var overført til forkerte matrikler: Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs administrationskommission ; fredningen tiltrådt af arvefæsterne, Christine Petersen og Jens C. Petersen. Langdysse 24 x 18 m, 3 m høj. midt i højen et kammer af 4 bæresten. NØ derfor et kammer med dæksten. Randsten: SV- hjørnet 4, NØ-hjørnet 4. B. Pauly: I forbindelse med forespørgsel i 1994 viste det sig, at servitut om tilstedeværelsen af et fredet fortidsminde fejlagtigt var overført til matr.nr. 2-b og 2-i i forbindelse med udstykning i 1918.

Litteraturhenvisninger  (0)