Enghaven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-15

Fredningsnr.
322317

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Kildeblok, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Handel, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hellig Kors kilde (el. S. Hans kilde) og pengeblok. En rektangulær kampestenssat kildebrønd, der måler 130 x 130 cm. Brønden er delvis jordfyldt, så kun 3 skifter sten ses. Brønden er omgærdet af et 110 cm højt rækværk af træ sat i nyere tid. Tæt ved brønden er opstillet dels en penge- blok af træ med jernbeslag, dels et trækors af nyere oprin- delse. Fredningen omfatter kildebrønden og dens nærmeste omgivel- ser i en afstand af 2 m fra brøndens inderside samt penge- blokken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, tildækkes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløj- ning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning eller regulering af kilden og dens tilløb må kun ske med rigsan- tikvarens samtykke. Pengeblokken må ikke beskadiges og ikke flyttes eller ændres uden rigsantikvarens og fredningsnæv- nets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellig Kors Kilden findes i "Enghaven" lige ved Kanten af et stort Engdrag og ved Foden af en stor Skovbakke. - Den er nu indhegnet som en almindelig Brønd. Tæt ved staar en gammel (nu aaben) Bøsse, der med svære Beslag o.s.v. er naglet til en i Jorden nedsat Planke. - I nogen Afstand ligger "Kildegaarden" Paa en Mark N. for Kilden holdtes endnu i Begyndelsen af 70 erne [1870] Marked med allehaande Forlystelser St. Hansdag. Det er derimod længere siden at Kilden søgtes for Lægedom.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Minus 0,4 x 1,6 x 1,6 m. Helligkors Kilde (Sct. Hans Kilde) + pengeblok. Der anes 3 skifter af kampesten, rund form, mål 0,4 m. dyb x 0,6 x 0,6 m. (ydre mål, indre diam. ca. 1,3 m.). 3 m. mod NV står et nyere kors og ca. 2 m. mod VSV er der opsat en pengeblok (sidder på stolpe ca. 1 m. over terræn). Kilden er opfyldt med skovmuld, nu fugtig og tilgroet med mindre planter. Omkring kilden er et kraftigt plankeværk, nu noget forfaldent. På pengeblokkens stolpe er indhugget N.W.P. og pengeblokken er helt af jern med kraftige beslag (alt håndsmedet) - ret rusten med hul i bunden. Burde istandsættes?, ville da blive ***. Kilden ligger ca. 250 m. fra landevej. Ingen sti fører til stedet. Nedenfor bakke på udyrket, sumpet flade i skov ved bæklejer nær mølle 3223-22. Kan være svær at finde i dag. ** Seværdighedsforklaring ** Kilde, kors og pengeblok i skov.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Hellig Kors kilde (el. S. Hans kilde) og pengeblok. En rektangulær kampestenssat kildebrønd, der måler 130 x 130 cm. Brønden er delvis jordfyldt, så kun 3 skifter sten ses. Brønden er omgærdet af et 110 cm højt rækværk af træ sat i nyere tid. Tæt ved brønden er opstillet dels en penge- blok af træ med jernbeslag, dels et trækors af nyere oprin- delse. Fredningen omfatter kildebrønden og dens nærmeste omgivel- ser i en afstand af 2 m fra brøndens inderside samt penge- blokken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, tildækkes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløj- ning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning eller regulering af kilden og dens tilløb må kun ske med rigsan- tikvarens samtykke. Pengeblokken må ikke beskadiges og ikke flyttes eller ændres uden rigsantikvarens og fredningsnæv- nets samtykke. *** Nyberejsningstekst *** Minus 0,4 x 1,6 x 1,6 m. Helligkors Kilde (Sct. Hans Kilde) + pengeblok. Der anes 3 skifter af kampesten, rund form, mål 0,4 m. dyb x 0,6 x 0,6 m. (ydre mål, indre diam. ca. 1,3 m.). 3 m. mod NV står et nyere kors og ca. 2 m. mod VSV er der opsat en pengeblok (sidder på stolpe ca. 1 m. over terræn). Kilden er opfyldt med skovmuld, nu fugtig og tilgroet med mindre planter. Omkring kilden er et kraftigt plankeværk, nu noget forfaldent. På pengeblokkens stolpe er indhugget N.W.P. og pengeblokken er helt af jern med kraftige beslag (alt håndsmedet) - ret rusten med hul i bunden. Burde istandsættes?, ville da blive ***. Kilden ligger ca. 250 m. fra landevej. Ingen sti fører til stedet. Nedenfor bakke på udyrket, sumpet flade i skov ved bæklejer nær mølle 3223-22. Kan være svær at finde i dag. ** Seværdighedsforklaring ** Kilde, kors og pengeblok i skov.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)