Bounsdysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-5

Fredningsnr.
332411

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission; fredningen tiltrådt af arvefæsteren, An- ders Larsen. Baundysse, dobbelt jættestue i høj, 18 x 11 m, 2 m høj. Kamrenes samlede længde 16 m. Bredden 2 m. Ialt ca. 30 side- sten, 1 nedvæltet dæksten; gangen tildels jorddækket.
Undersøgelsehistorie  (10)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelt Jættestue med 2 Indgange: Jættestuen, der kaldes "Bounsdysse", bestaar af en c 6' høj, 56' lang, 35' bred Høj, i hvilken er bygget to Kamre, med en fælles Væg samt hvert med een Indgang. Hele Stenbygningen er 49' lang, Fællesvæggen falder ved Midten. Bredden er overalt c 7'. Siderne dannes af ialt c. 30 Stene, der i det væsentlige staa paa deres Plads og imellem hvilke der flere Steder findes en omhyggelig Pakning af flade Stene; de ere gennemsnitlig 4' høje, 3' brede. Nogle af dem ere væltede, saaledes paa vestlig Side af sydligt Kammer og østlig Side af nordligt Kammer. - Overliggerne, af hvilke ingen findes mere paa sin Plads, have ikke hvilet paa selve Sidestenene, men paa større Haandstene ovenpaa disse, af hvilke nogle ere bevarede. Til Overliggerne har formentlig en meget stor, i Kammeret nedstyrtet Sten hørt, der ligger ved nordlig Ende. - Til hvert Kammer fører en Gang fra østlig Side; dens østlige Ende er skjult af Højens Fyld, saa at Længden ikke kan angives; den er vel 7-9'. Over sydlige Gangs Ende nærmest Kammeret findes endnu Overligger paa sin Plads; den hviler umiddelbart paa Sidestene,4' fra Bunden; den er 5 1/3' lang, 3 1/2' bred. Gangen er 13 1/2' fra Fællesvæggen og er ud imod Kammeret 2' bred. Den anden Gang er 10 3/4' Nord for Fællesvæggen og 1 1/2' bred. Jættestuen er udgravet (Zinck), - .. Nr. 4 og 5 [sb.4-5] ligge paa Matr.Nr. 3, Arvefæstelod under Løvenborg. Gaardmand er Anders Larsen Smed i Ondløse. I Skødet er Forbehold om Mindesmærkernes Fredning. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunedysse", dobbelt Jættestue i Høj, 18 x 11 m, 2 m høj. Kamrenes samlede Længde 16 m, Bredden 2 m; ialt ca. 30 Sidesten, 1 nedvæltet Dæksten; Gangen tildels jorddækket.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Baundysse. Dobbeltjættestue i aflang høj, mål ca 2x18x11 m. N-S. Højen er meget tilgroet med vilde roser, tjørn og nælder, hyld - opgav at tælle sten, ser ud til at være intakt. Gennem vegetation kunne der ses bæresten og enkelte nedvæltede dæksten (mod S), ellers var kamrene åbne. Der var en mindre stendynge mod N-NV, god pløjeafstand ca 1-2 m fra højfod. Kunne ved pleje blive **(*). Den ligger i et ret fladt terræn i et åbent landskab, ca 200 m fra offentlig vej (parkering for mindre bus). Nær dysse mod N. - ingen påtale. ** Seværdighedsforklaring ** Dobbeltjættestue (uden dæksten) i et åbent ret fladt landskab nær højen. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2007 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-30
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Dobbeltjættestuens nedfaldne dæksten og bæresten blev fjernet. Bærestenene blev genplaceret på deres oprindelige pladser. Manglende bæresten og sidesten blev erstattet med nye. Alle genanbragte sten blev sikret ved montering af rustfri stålstænger. Oven på sidestenene blev sat et lag af mellemliggersten, både originale og tilførte. Jættestuens dæksten blev genplaceret og nye tilføjet hvor der manglede. Gravhøjen omkring kamrene blev genopbygget, delvist med tilført fyld, og tilsået med græs. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)