Østrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-7

Fredningsnr.
33249

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission; fredningen tiltrådt af fæsteren Hans Lar- sen. Sølvbæger. Dyssekammer af 4 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten, 2 gang- sten. Højen 7 m i diam.
Undersøgelsehistorie  (9)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse med femsidet Kammer. De 4 af de 5 Stene, der danne Kammeret, ere høje og svære, alle c. 4 3/4' høje, 3 1/2'-4 3/4' brede; den 5te Sten derimod, der vender mod Øst, er langt mindre, 2' bred, 2 1/2' høj; udenfor denne er bygget en Gang af 2 Stene, af hvilke den nordre er vætet; de ere 2-3' høj, c. 3' brede; deres Afstand har været c. 2'. Kammerets største Tværmaal er 5'; mellem Stenen paa nordøstlig og Stenen paa sydvestlig Side,der ere parallele, er en Afstand af 4 1/3'. - Kammeret dækkes af en Overligger, der er c. 7 1/2' fra N-S, 7' fra Ø-V. Dyssen ligger paa en c. 4' høj Høj, der nu er stærkt beskaaret, saa at dens Tværmaal kun er c. 25'. Højen er stærkt tilgroet. Den er beliggende paa en jævn Bakke, omgiven af mange lignende Bakker. Kammeret er udgravet. - Gaardmand er Hans Larsen, Fæster under Løvenborg. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten, 2 Gangsten. Højen 7 m i Diam.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. Højen er omtrent 4-kantet afpløjet og måler ca 1x7x7 m. Omtrent midt på højen er et 5-kantet kammer med 1 sten mod N, 1 V, 2 S, 1 tærskelsten Ø, 2 gangsten og 2 mindre gangsten Ø for disse, indre mål ca 1,6x1,3 m. Dæksten rager ca 1,5 m op over højen. Højen er tæt tilgroet af nælder og brombærkrat. Den ligger på en mindre bakke i et småbakket landskab, ca 75 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i et småbakket landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)