Kyllingehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-10

Fredningsnr.
332415

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Kyllingehøj, langdysse 15 x 12 m, 2,5 m høj. Randsten: NØ 7, SØ 7, SV 7, NV 8. Intet kammer ses.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse uden synligt Kammer, "Kyllingehøj" kaldet. Den bestaar af en anselig Høj, 45' lang NØ-SV, 36' bred og c. 8' høj, der er omsat med Randsten, paa nordvestlig Side 8, paa hver af de øvrige Sider vel 7; disse ere næsten alle væltede, forskudte af Rødder fra de store Træer, hvormed Højen er bevokset, og for en stor Del skjulte af Jorden. Kun ved sydvestlige Ende staa i Midten 3 Stene oprejste og paa Plads; de ere større end de øvrige, nemlig 4-5' høj; en af dem skjules af et Brændeskur,der er bygget op til Enden af Højen. Omtrent ved Højens Midte er en Sænkning; den dækker formentlig et Gravkammer. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kyllingehøj", Langdysse, 15 x 12 m, 2 1/2 m høj. Randsten: NØ 7; SØ 7; SV 7; NV 8. Intet Kammer ses.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kyllingehøj. Langdysse, mål ca 2,5x15x12 m, retning NØ-SV. Omtrent midt på højen anes en større sten, næsten tilgroet, fra kammer. Randsten NØ 7, SØ 9, SV 4, NØ 8 - ser ud til at være intakt. Omtrent ved bærestenen er nylig gravet et aflangt hul ca 0,60x0,4x0,3 m dybt med mindre sten i den løse jord under 0,3x0,2 m. Jeg dækkede hullet igen. Højen ligger ved kant af have og mod haven er der nedslidt en sti og der gror lupiner. Den ligger i skovbryn med skovvej, der snor sig N om højen, ligger ca 500 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i skovbryn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)