Østrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-11

Fredningsnr.
332416

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer bestående af 3 væltede bæresten. I syd en større sprængt sten. Randsten: 2 i SV, 3 i Ø. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Runddysse (i nordlig Udkant af Skoven). Kammeret er helt forstyrret, kun et Par mindre Stene ligge paa Stedet, samt en større, 5 3/4' lange Sten, der formentlig har været Overligger. - I en Rundkreds udenom Kammeret ligge spredte 5-6 Sten; Kredsens Tværmaal omkr. 20'. Dyssen har været anlagt paa flad Jord; ingen Høj. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt dyssekammer; kun 2 Bæresten, hvoraf den ene sprængt og en nedvæltet Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest (stemplet ikke-fredningsværdig). Højning ca 0,1x1-2 m uden om kammer. Der ses rest af bæresten, forskubbede, indvæltede, ialt 3 stk med 1 sten i kamret, retning uvis. Mod S er 1 større flækket bæresten, lodret, højde nu 1,1 m. Der er 2 randsten ca 2 m SV for kamret og 3 mod Ø. Desuden ses enkelte stentoppe på "højrest". Dyssen har været gennemskåret af rydning (ca 5 m bredt bælte) gennem ældre granplantage, ser ret tilgroet ud (mos og hindbær). Den ligger på skråning ned mod lavning mod N, ca 500 m fra skovvej i svær tilgængelig skov. Omtrent 1 km fra offentlig vej. Nær skovbryn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2685
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dyssekammer bestående af 3 væltede bæresten. I syd en større sprængt sten. Randsten 2 i SV, 3 i Ø. I skov.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2685
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)