Rævebakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-12

Fredningsnr.
332414

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission. 2 dyssekamre med 2 m afstand. Det sydlige af 3 bæresten og nedvæltet dæksten; det nordlige af 3 forskubbede bæresten og 1 nedvæltet dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse ved Rævebakke. Kammeret er aflangt i Retning Ø-V., for Østenden er ingen Sten synlig; den vestlige Endesten kunde ikke maales; Kammerets Bredde er 3', Længde c 5 1/2'. Den 6' lange Overligger er væltet ned over den ene Ende. Kammeret er udgravet (Zink). Ingen Høj. Nord for denne ligger en fuldstændig ødelagt Dysse. Et par forskudte Sidestene ere tilbage samt den formentlige Dæksten, 6' lang. Ingen Høj.

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Dyssekamre med 2 m. Afstand; det sydlige af 3 Bæresten og nedvæltet Dæksten; det nordlige af 3 forskubbede Bæresten og 1 nedvæltet Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)