Grimmedysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-14

Fredningsnr.
332413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission. Grimmedysse, dyssekammer, 4 bæresten, 2 gangsten, ingen dæk- sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse med kort Gang, "Grimmedysse" kaldet. Kammeret er aflangt i Retning NNV-SSØ, aabent imod Syd; c. 5' langt, 2 1/2' bredt, dannes af 1 Sten imod N. og Ø.; den sidste er sprungen i 2 Stykker; imod V. er 2 Stene. Gangen, hvis Bredde er 1'8", dannes af 2 mindre Stene; fra disses Sydende til Kammerets Nordende er 6'4". Alle Stenene rage c. 1' op over Jorden. Overligger mangler. Dyssen anlagt øverst paa en svag Højning. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grimmedysse", Dyssekammer, 4 Bæresten, 2 Gangsten, ingen Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Grimmedysse. Dyssens høj måler ca 0,5x7x7 m (med diffus højfod). Midt på højrest er 1 aflangt dyssekammer med 2 bæresten V, 1 N 1 større flækket Ø, 2 gangsten S (ingen tærskelsten kan spores), retning NNV-SSØ. Mål (- gangsten) 1,40x0,8 m, med gangsten 2x0,8 m. stnene rager ca 0,4 m op over terræn. Der ligger en større flad sten ca 6 m V for kamret - dæksten? Der anes flere mindre sten om/ved højfod, fodkransrest/sekundære? Der ligger noget kvas og afskårne grene/mindre træer på højen. den ligger ca 2-3 m fra opkørt skovvej på højning nær vådområder, ca 200 m fra skovvej, 0,5 km fra offentlig vej. Ejer: Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)