Sparrehøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-120

Fredningsnr.
081328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, en af "Sparrehøje", 2,5 x 22 m. Overfladisk, mindre tilgroet afgravning i top. NV-siden skråt afgravet men til- groet. I SØ-siden en mindre, tilgroet nedgravning. Græs- lyngklædt i udkanten af plantage.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 138-141] Slöifede Höie.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, med [sb.] 118-120 = "Sparrehøje", 2,5 M. h., 22 M. br. Ca. 1/4 mod V. er skraat afgravet, med dybere Huller. Kan til Nød fredlyses.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. En af "Sparrehøje" 2,5 x 22 m. Overfladisk mindre tilgroet Afgravning i Top. NV Siden skraat afgravet men tilgroet. I SØ Siden en mindre, tilgroet Nedgravning. Græs-lyngklædt i Udkanten af Plantage.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

529