Vester Mellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-129

Fredningsnr.
071326

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Ildsted, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,25 x 25 m. Toppen stærkt afgravet men tilgroet. Til- groede afgravninger i V-siden. Bevokset med gyvel i tæt gy- velkrat, der ligger som græsningsstykke for kreaturer.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50' i Diam. 13' h; i Midten en Gravning, c 20' i Diam 8' dyb, med en Udkastning mod Syd. No. 1-23 ere beliggende paa flad Mark.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.25 M. høj, c 25 M. i Diam. Toppen danner en 9.50 M stor, sænket Flade. Mod SV. et større Hul, mod Vest en Indgravning. Siderne er i det hele ujævne; stærkt begroet med Gyvel i Gyvelkrat.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,25 x 25 m. Toppen stærkt afgravet men tilgroet. Tilgroede Afgravninger i Vestsiden. Bevoxet med Gyvel i tæt Gyvelkrat, der ligger som Græsningsstykke for Kreaturer.

1954 Museal udgravning
Journal nr.: 112/1954
Vendsyssel Historiske Museum
Ved afgravning af toppen af en gravhøj, sb 129, til brug som vejfyld, fremkom et ildsted og op til ildstedet to gruber, hver indeholdende en urne med brændte knogler. Den ene med en flad sten som låg. Ildstedet, ca. 1m i diam., stensat i bunden, herover et lag teglrødt lerblandet sand. Gruberne ca. ½ m i diam. foroven, smallere nedefter. Fyld af trækulsblandet jord og lerkarskår.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i uplejet kratbevokset teræn.

Litteraturhenvisninger  (0)