Vester Mellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-133

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 45' i Diam. 8' h; mod S. en mindre Gravning; forövrigt urört. No. 1-23 ere beliggende paa flad Mark.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.75 M. høj. 16 M. i Diam. Større Afgravninger i SV. og SØ, men Toppen urørt. Lynggroet i Hede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højtomt. Næsten ganske bortgravet. Lidt af Midterpartiet tilbage. Centralgraven næppe naaet. Bør udgraves. I nordre Vejbrink ca. 12 m. Vest for Højens Midten bør undersøges for Urnegrave eller Brandpletter. Ejeren vil hjælpe ved Udgravningen uden Vederlag.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Tilsyneladende ikke længere erkendbar højrest

Litteraturhenvisninger  (0)