Aagerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030319-21

Fredningsnr.
32254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse orienteret Ø-V, 0,8 x 18 x 9 m. Spredtliggende store sten på højen. Randsten: 1 i Ø, 3 i N, 3 i S. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Stenaldersmindesmærke, skønnes at have været en lille Langdysse med Retning omtrent Ø-V. C. 20 store Stene henligge i Uorden paa Stedet; en enkelt Randsten synes at staa paa oprindelig Plads. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse, 18 x 9 m; største Delen af SV.-Enden bortgravet; ingen Sten paa Plads.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdyssetomt (C-fredning), 1,4 x 18,0 x 9,0 m. Højen måler ca. 0,8 x 18 x 9 m. i ØV- til SV-NØ-lig retning. Højoverfladen er ret ujævn og der ses en hel del store sten (antagelig rand- og bæresten sek. plac.). Muligvis er der bevaret følgende randsten: I Ø 1, i N 3 og i V ? (V-enden helt tilgroet). Bredde mellem randsten indvendigt er ca. 6 m. Stenene rager op til ca. 0,6 m. op over højen. Omtrent i midten er en ret tilvokset lavning, hvor der anes 4 mindre stentoppe (bæresten?) og 2 større mod V (fra dæksten?) - kammerets form uvist. Der er god pløjeafstand undtagen mod NV, hvor der er pløjet tæt på højfod. Der ligger enkelte gamle metaldunke, cementrørsdele og mange marksten (mod S i dynger), flest af ældre dato. Jeg bad ejer give besked til forpagter om at passe på højfod mod NV og ikke fremover lægge sten på højen. Det kræver faglig viden at fjerne sten. 2 sten: Ejer fortalte, at hun havde taget 1 større sten og anvendt til gravsten for hendes mand og 1 anden til pynt i haven (den står ved indkørslen til stuehuset). Sagde, at der ikke fremover måtte fjernes sten fra højen. Højen ser ret molestreret ud og er ret tilgroet samt dækket af sten. Kunne ved pleje blive **. Ligger højt i terræn på bakke, ca. 250 m. fra landevej og 125 m. fra rasteplads ved motorvej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Tilvokset langdyssetomt. Højt i terræn. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2722
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse orienteret Ø-V, 0,8 x 18 x 9 m. Spredtliggende store sten på højen. Randsten: 1 i Ø, 3 i N, 3 i S. I ager.

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2722
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 495/93
Holbæk Museum
Brevveksling mellem museet og Holbæk kommune p.g.a. forslag om anlæggelse af gokartbane. Forslaget blev ikke vedtaget. Se også sb 44 og sb 106.

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7806/95-8
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)