Troldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030319-15

Fredningsnr.
312530

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Troldhøj", 2,5 x 15 m. Enkelte tjørnebuske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa højt Bakkedrag, 2 1/2 M. høj, 15 M. bred. Afpløjet i Firkant om Foden. Ved toppen mod Ø en Nedgravning 3 M. lang, 2 1/2 M. bred, indtil 1/3 M. dyb. Paa Østsiden en indtil 3 M. lang og 1/3 M. dyb Afgravning, en lignende Afgravning ved Foden mod V. (Generalstabspæl). Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Troldhøj", 2 1/2 x 15 m, enkelte Tjørnebuske.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Troldhøj (på 4 cm kort trykt Tranebjerg (for høj/banke ?)) Højen måler ca. 2,5 x 18 m (større end tidl. beskrevet) Den er noget uregelmæssig efter ældre kreaturskader/erosion, med noget kantede sider. Den er ret tæt tilgroet med buskads mod Ø, mod V er der mere åbent med græs og fritstående buske. Der er områder mod NV-N uden vegetation under buske. Mod V ses 1 cement sokkel, mål ca. 13 x 13 cm med søm i midten, målepunkt. Den ligger ca. 3 m V for skrænt ned mod mose, hvor der er plantet graner (alder 15-20 år ?), omtrent 2 m neden for kanten - ca. 5 m fra højfod. Kunne ved pleje blive *** Den ligger ca. 50 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn, vidt udsyn mod N + V Parkering : mindre bus Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)