Kirkedysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030319-24

Fredningsnr.
32253

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, aflangt-firkantet, af 4 bæresten og 1 tærskel- sten, i stenhøj i have.
Undersøgelsehistorie  (16)
1886 Museal udgravning
Journal nr.: 251/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 251/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Privat opsamling
Journal nr.: 251/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Genstand givet til museum
Journal nr.: 251/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lerkarskår og knogler fundet i den udgravede langdysse.

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en sløjfet Langdysse, et firsidet Kammer i Retning SSØ- NNV, aabent i NNV; Overliggeren mangler. Indvendig Længde 1.60 M., Bredde mod SSØ 1 M., imod NNV 0,95 M. Bunden Brolagt. I Vestsiden findes to Stene, i hver af de andre Sider een. Indgangsstenens Højde over Bunden 0.55 M., de andre Sidestenes 0.90 M. -Herfra Fundet A 8118-20 og 8500. Jvfr. Udgravningsberetning og Tegning af Kaptajn A.P.Madsen. [Se sb. 25 vedr. sten med mulig helleristning] Bevoksning: 1983: Græs

1918 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 413/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 413/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forespørgsel om resultatet af Museets undersøgelse i 1887.

1928 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 377/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 377/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, aflangt firkantet, af 4 Bæresten og 1 Tærskelsten; i Stenhøj i Have.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal besigtigelse
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer i have. Aflangt kammer NV-SØ. 2 bæresten i SV, 1 i NØ, 1 i SØ og 1 tærskelsten i NV, 1,5 x 0,7 x 0,8 m. stor. Ingen dæksten. Omtrent 11 m. mod SØ 1 oprejst stor sten; Ejer havde fået at vide, at det var en randsten - kunne også godt ligne en dæksten. Ingen stenhøj længere; omgivet af græs og blomsterbed. Ejer fortalte, at det havde været en langdysse, der havde gået fra gårdens staldbygning til den oprejste sten, der skulle danne afslutning mod SØ. Ejer var meget historisk interesseret og havde bl.a. en intakt drejekværn af norsk basalt med granater/rubiner? Sagde, hun skulle passe godt på den. Stenene fra den omtalte stenhøj var genanvendt i haven til forskellige brolægninger (hvori der også indgik marksten). Dyssen har ligget meget højt på bakke med stejl skråning ned til nu rørlagt bæk mod SV; havde været vandfyldt for ca. 10 år siden. Der var fundet en stenøkse på denne skråning. Til denne gård var der opstaldningspligt for kirkegængere, ligeledes for gården V for Ågerup Kirke (tyder på, at der ikke har været bro over bækken/åen tidligere). Jeg mener ikke, at den fjernede stenhøj bør påtales. Ejer mente, at den var lavet af tidligere ejer - desuden er det jo for sent. Placeret ca. 20 m. fra gårdsplads og 75 m. fra landevej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Åbent dyssekammer og fritstående rand(?)sten. Bevoksning: 1983: Græs

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 403/91
Holbæk Museum
Nedgravning af spildevandsledning vest for resterne af "Kirkegårdsdyssen". Der er ca. 30 m fra stengærdet om haven til kanten af traceet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)