Husbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030319-31

Fredningsnr.
32252

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dipl. Afmærkn.: MS. 1897, ved Gdr. Petersen, Nysonnerup. 2 nærliggende, aflangt firkantede dyssekamre; den syd-øst- lige af 3 lige høje bæresten, den nord-vestlige af 6 bæresten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Langdysse, "Husbjerg". Længderetning NV t V-SØ t Ø. Randstenene borttagne og Jordhøjningen bortgravet med undtagelse af en lille Rest i sydøstlig Ende. Længden har været c. 60 M., Højden mindst 2 M., Bredden kan ikke angives. - 30 M. fra den sydøstlige Ende ligger i en indbyrdes Afstand af 0.90 M. to firsidede Dysser uden Overliggere, hvis Længderetning er NV t V -SØ t Ø. Den sydøstlige Dysse er 1.95 M. lang, mod NV 1.00 M., mod SØ 0.85 M. bred, 1.55 M. Dyb. Den bestaar af 4 lige høje Stene. Sidestenene Længde 2.55 M. - Den nordvestlige Dysse er indvendig 1.90 M. lang, mod SØ 0.85 M., paa Midten 0.95 M., mod NV 0.70 M. bred, 1.15 M. dyb. Hver Langside er dannet af to Stene, Enderne af een; alle Stenene lige høje. Den nordøstlige Sides udvendige Længde 3.10 M., den sydvestliges 2.90 M. Mellemrummene mellem de store Stene ere tildels fyldte med flakte, lodret stillede Granitstykker. - Efter Meddelelse er der i Langdyssens Jordhøjning fundet Urner med brændte Ben. Se Planche 2 og 13. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 nærliggende, aflangt firkantede Dyssekamre; den SØ.lige af 4 lige høje Bæresten, den NV.lige af 6 Bæresten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 aflange dyssekamre med højrest, 1,7 x 8,0 x 4,0 m. De ligger S for ældre skel, hvor der er pløjet i en bue udenom. Den resterende højrest er ca. 0,7 x 8 x 4 m. Kamrene ligger i ØV-lig retning med 0,8 m.'s afstand. V: Består af 2 lange, smalle sten mod N, 2 mod S, 1 kort mod V og 1 kort mod Ø. Indre mål ca. 1,6 x 0,5 m. uden dæksten. Bæresten rager ca. 1 m. op. Ø: består af 1 lang sten mod N, 1 mod S (samme sten?), 1 kort mod V og 1 mod Ø. Indre mål ca. 1,5 x 0,6 m. Bærestenene rager ca. 0,5 m. op. Ingen dæksten. I og ved kamrene vokser der mindre hyldebærbuske, ellers græs. Der ligger spredte marksten på det afpløjede stykke samt i kamrene og lidt cykeldele, som jeg gemte af vejen. De ligger ca. 20 m. fra grusvej og 220 m. fra offentlig vej ret højt i terræn i et åbent, småbakket landskab. Omtrent 70 m. mod SØ (S for indkørsel og NØ for skeldige) er der ved gården plantet graner i haven, alder ca. 5 år?. Ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** 2 store, åbne dyssekamre i et småbakket landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)