Eriksholm Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030319-40

Fredningsnr.
312529

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 75 x 8 m. Flad, træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3/4 x 8 m, flad, træbevokset.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen ser ret flad ud og svær at overskue p.g.a. ældre stubbe med rodskud, grene. Det ser ud til at højen er intakt og måler ca. 0,8 x 8 m med en diffus fod. Mod NØ ligger en større rand ? sten og der anes flere stentoppe på højen, ligeledes ses der større sten neden for højen (afstand 18 m) mod NØ (terrænet skråner i denne retning). Højoverfladen er noget ujævn, antagelig p.g.a. ældre beplantning. Den ligger ca. 40 m fra skovvej i et område, der er nyplantet med graner, alder ca. 6-8 år ? ligeledes plantet på højen, nær område med ældre graner og egetræer. Rodskud er fra elmetræer, delvist afklippet på højen. Den ligger ret højt, nær litorinaskråning til Bramsnæs bugt, ca. 250 m til offentlig vej. Kunne ved pleje blive ** og få en landskabelig værdi. Ejer : 3125-1 ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj, ret høj på bakke i skov, ved Bramsnæs bugt - nu næsten skjult af vegetation. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)