Eriksholm Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030319-42

Fredningsnr.
312527

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,75 x 7 m. Stort træ i toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3/4 x 7 m, vistnok hovedsagelig bestående af mindre Sten. Stort Træ i Toppen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 0,7 x 7 m med en lidt diffus fod. I overfladen ligger flere hovedstore sten, muld og blade. Den er bevokset med mellemstore bøgetræer i et skovområde, der er ved at blive udtyndet. Der er for nyligt fældet et træ på højen, og der ligger udsavede stammestykker mod NV, skal antagelig sælges. Mod V for den en nedslidt skovvej forbi ca. 0,8 m fra højfod (spor af arbejdskørsel) Det omtalte store træ på toppen er borte. Højen ligger ca. 40 m S for skovvej og 40 m Ø for landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre, ret velbevaret høj. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)