Grønnehøv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-13

Fredningsnr.
30236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Grønnehøj", 5,5 m h, 30 m br. i N-S, 25 m br. i Ø-V. Noget afgravet, særlig mod NV. Græsklædt, delvis med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønnehøv" en vel bevaret Høj, hvori der aldrig har været gravet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Grønnehøj", 5,5 m h, 30 m br. i N.-S., 25 m br. i Ø.-V. Noget afgravet, især mod NV. Græsklædt, delvis med Krat i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Grønnehøj/Grønhøj. Højen er tilsyneladende forholdsvis jævnt rundet, mål ca 5,5 x 30 x 25 m i N-S'lig retning med en ret stejl side mod N-NV. Tæt bevokset med krat. Der ses ældre ræve?grave og kreaturskader, ellers er der ingen beskadigelser. Kunne ved pleje blive endnu flottere. Under buskadset med N-NV er der ingen vegetation, måltagning vanskelig. Den ligger ca 350 m fra offentlig vej, ret højt på bakke, men dog nedenfor det højeste punkt mod SØ. Vidt udsyn. Ejer ikke hjemme, snakkede med nabo mod Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, velbevaret høj, højt i terræn. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt overgroet vanskelig at tilse Stor høj ligger højt i lamdskabet, med udsigt til de øvrige storhøje i området. Kan plejes og anvendes som landskabsmarkør. Bør plejes

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)