Ølstenshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-17

Fredningsnr.
292350

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 24 m, afgravet mod nord, øst og vest i ca. 1-1:1/2 m`s højde. Foden er let afgravet mod N; græsklædt med enkelte buske og træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her have de 3 Ølstenshøje ligget [sb.17-19]; kun den østligligste [sb.17] er endnu bevaret. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 24 m, Afgravet mod Nord, Øst og Vest i ca. 1-1 1/2 m.s Højde. Foden let afgravet mod N. Græsklædt med enkelte Buske og Træer i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,7 x 25 x 21 m. Siderne afgravet i gammel tid; mod V, N og Ø; stort set tilgroede. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot høj med fin udsigt til øvrige gravhøje langt til offentlig vej.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)