Kæmpegraven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-29

Fredningsnr.
292337

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/10 1905 (Hmd. Peter Petersen) Afmærkn.: MS. (1906, L. Lassen) Langdysse, "Kæmpegraven", 60 m l, 8 m br., 1 m h. Randsten: mod NV. 1, mod NØ 18, mod SØ 1, mod SV 23. 25 m fra SØ-enden rest af kammer, best. af 1 endesten og 1 sidesten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestligst ovenpaa Højderyggen i Flugt med Højrækken paa Nr.19 og Nr.6a af Aasetofte ligger en Langdysse "Kæmpegraven" kaldet, temmelig forstyrret navnlig i den S.Ø. Ende. Den er c. 200' l., 26' br. og ligger i Retning NV-SØ. Omtr. 80' fra den S.Ø Ende ses Resterne (1 Endesten og 1 Sidesten) af et aflangt firkantet Gravkammer 5 1/2' l., 2' br. 10 [grader] mer i V-Ø Retning end selve Dyssen. Af Randstene synes der oprindeligt at have været c. 40 paa hver Side og c. 3 for Enden, nu er kun 1 Sten tilbage for hver Ende 21 paa den sydvestre og 29 paa den n.ø. Side, næsten alle paa et Par nær mod S.V. væltede og for en Del sprængte. Dens Højde er omtr. 3' der er kun en lav Jordhøjning inderfor dem. Til den i ældre Beretninger anførte runde Stenkreds S. f. Dyssen er ikke længre synlig Spor. Langdyssen er fredlyst i Skjøde af 27 Marts tinglæst Maj s.A. Bevoksning: 1983: Græs

1938 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Kæmpegraven", 60 m. l, 8 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod NV. 1; mod NØ. 18; mod SØ. 1; mod SV 23. 25 m. fra SØ.-Enden Rest af Kammer, bestaaende af 1 Endesten, 1 Sidesten. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kæmpegraven". Langhøj, VNV-ØSØ, 0,6 x 70 x 8 m. Randsten : V 2; N 12; Ø 0; S 13. Ca. 25 m fra ØSØ-enden af højen ses rester af et kammer i højens længderetning, nemlig en side- og en gavlsten. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig som del af højgruppe. Plejes. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)