Barnehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-43

Fredningsnr.
292344

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Barnehøj", 4,5 x 22 m. Afgravet til alle sider. Fra syd- foden går en nu tilgroet kløft til toppen. Toppen iøvrigt om- dannet af rævegrave. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1848 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1848 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Barnehøj", en anselig ved Gravning beskadiget Høj, i hvis Udkant en Hyrdedreng for 33-33 Aar siden [ca.1841] fundet en til Museet indsendt Guldring. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Barnehøj", 4.5 x 22 m. Afgravet til alle Sider. Fra Sydfoden gaar en nu tilgroet Kløft til Toppen. Toppen iøvrigt omdannet af Rævegrave. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Barnhøj". Stor høj, 5,8 x 28 m, med ret stejle sider p.gr. af gamle afgravninger. Mod syd en tilgroet kløft i siden. Ujævn top, bl.a. p.gr. af rævegrave. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med flot udsigt. Samspil med "Dutterhøje" osv. Bevoksning: 1983: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

højen set fra syd
oversigt, set fra nord