Møgelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-148

Fredningsnr.
071418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Møgelhøj", 4,25 x 24,5 m. Flade, tilgroede afgravninger i top og side. Anselig høj. Lyng-, græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, c 70' i Diam. 14' h; i Siden flere mindre Gravninger; forövrigt urört.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Møgelhøj. 4.25 M. høj; 24.50 M. i Diam. I Øst ses paa Højsiden en c 4.75 M stor, flad Afgravning, græsgroet; i Nord er Siden fladt afgravet til nær Toppen, lynggroet. I Toppen er et 3 M stort, indtil 0.20 m dybt Hul. I Syd er den nederste Halvdel fladt afgravet, men lynggroet; desuden enkelte mindre, lynggroede Beskadigelser. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Møgelhøj" 4,25 x 24,5 m. Flade tilgroede Afgravninger i Top og Side. Anseelig Høj. Lyng- græsgroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Møgelhøj. Anseelig, græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)