Duttehøjene

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-56

Fredningsnr.
292345

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 2923-45, 46, 47, 48, 49. Tingl: 27/10 1905 (Gdr. Hans Nielsen) Afmærkn.: MS. (1906, L. Lassen) Høj, af "Dutterhøje" (omfatter sb. 56, 57, 58, 59, 60). 5 x 28 m. NØ siden delvis afgravet. I toppen og SØ siden mindre sænkninger. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Duttehøjene". 4 velbevarede Høje alle smukt beliggende paa en Bakkekam i tæt lige Række fra N.V.-S.Ø. (se Løfflers Prospekt); en 5te Høj ej større end en stor Tue [sb. 57] beliggende ved den østre Side af den nordvestligste Høj [sb. 56]. Denne og Nr. 3 [sb. 58] i Rækken fra N.V. ere de største c. 250' i Omkreds ved Foden... Fredlyst ved Skjøde af 27 Marts 1854, tinglæst d. 2. Juni s. A. Fredlysningen er ikke indført i det sidste Skjøde. Bevoksning: 1983: Græs

1938 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Dutterhøje", 5 x 28 m. NØ-Siden delvis afgravet. I Toppen og SØ-Siden mindre Sænkninger. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, af "Dutterhøje", 5 x 25 m. Nordsiden stejlt afgravet i gammel tid. Lille sænkning i top. Sti over top. Forbindelsen til 2923.46 kan MÅSKE være en lille selvstændig høj ? ** Sagsbehandlerkommentar ** Bes. 12.09.1985. Ingen grund til fredning. Ligger mellem 2 fredede gravhøje, hvis indbyrdes afstand kun er 6-7 m. Ikke sikker som gravhøj. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med formidabel udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra ØSØ
oversigt, set fra VSV
oversigt, set fra p-plads i NV