Duttehøjene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-57

Fredningsnr.
292346

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På en bakkekam nordøst for Asnæs i Odsherred ligger højrækken "Dutterhøje". Fire af de fem smukt beliggende gravhøje er store, op til 5 m høje og 28 m i diameter, mens den sidste kun er ganske lille. Selv om der ikke er gjort nogen fund i Dutterhøje, kan man med stor sikkerhed sige, at de må være opført i ældre bronzealder. Både deres kuplede form og deres højtliggende placering i landskabet er nemlig typisk for gravhøje fra denne periode af oldtiden.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2923-45, 46, 47, 48, 49. Tingl: 27/10 1905 (Gdr. Hans Nielsen) Afmærkn: MS. (1906, L. Lassen) Høj, af "Dutterhøje" (omfatter sb. 56, 57, 58, 59, 60) , sammenbygget med sb. 56 og 58. 2,5 x 16 m. Lille sænkning mod SSV. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Duttehøjene". 4 velbevarede Høje alle smukt beliggende paa en Bakkekam i tæt lige Række fra N.V.-S.Ø. (se Løfflers Prospekt); en 5te Høj ej større end en stor Tue [sb. 57] beliggende ved den østre Side af den nordvestligste Høj [sb. 56]... Fredlyst ved Skjøde af 27 Marts 1854, tinlæst d. 2. Juni s. A. Fredlysningen er ikke indført i det sidste skjøde. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Dutterhøje", sammenbygget med Nr. [sb] 56 og 58. 2.5 x 16 m. Lille Sænkning mod SSV. Græsklædt i Ager.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uoverensstemmelse mellem berejsertekstens oplysninger (1874) om, at sb. 57 kun skulle være en stor tue, og målene i den tinglyste tekst. Ifølge fredningsoplysningerne er det sb. 59, der er den mindste høj.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, af "Dutterhøje", 3 x 16 m. Lille gammel afgravning mod SØ. Sti over top. Støder op til 2923.47. Forbindelsen til 2923.45 kan MÅSKE være en lille, selvstændig høj ? (se denne). ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med formidabel udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)