Duttehøjene

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-60

Fredningsnr.
292349

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 2923-45, 46, 47, 48, 49. Tingl.: 27/10 1905 (Gdr. Hans Nielsen) Afmærkn.: MS. (1906, L. Lassen) Høj, af "Dutterhøje" (omfatter sb. 56, 57, 58, 59, 60), sam- menbygget med sb. 59, 4,5 x 28 m. Den østlige del bortgravet. Foden afpløjet mod NNØ. Græsklædt med buske i ager.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Duttehøjene". 4 velbevarede Høje alle smukt beliggende paa en Bakkekam i tæt lige Række fra N.V.-S.Ø. (se Løfflers Prospekt); ... Nr. 4 [sb.60], den sydøstl. er skreden lidt ved Foden. Fredlyst ved Skjøde af 27 Marts 1854, tinglæst d. 2. Juni s. A. Fredlysningen er ikke indført i det sidste Skjøde. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1938 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Dutterhøje", sammenbygget med Nr. [sb] 59. 4.5 x 28 m. Den østlige Del bortgravet. Foden afpløjet med NNØ. Græsklædt med Buske i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, af "Dutterhøje", 3,5 x 16 x 14 m. Sammenbygget med 2923.48. Stejlt bortgravet mod øst i gammel tid. Flad afgravning/kreaturskade mod nord, ligeledes helt tilgroet. 3 sten mod S og en mod NV er måske randsten. Sti over top. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med formidabel udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra SV
oversigt, set fra nord
oversigt, set fra NØ