Aasetofte

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-71

Fredningsnr.
292339

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Analyse af skeletdele fra 18 individer.
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, stærkt afgravet fra SV. 1,75 x 19 m. Sænkning i toppen. I højen er blottet en hellekiste bestående af 13 sidesten og 5 overliggere. Græsklædt og kratbevokset i ager. Høj i skel til Åstofte matr. nr. 6a og 6d.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langs Højderyggen har ligget 4 Høje;.. Af de to midterste er den N.V. [sb71] afgravet fra Nord og viser sig derved at indeslutte en af Haandstene opbygget Kjærne; mellem disse Stene skal i et trekantet Rum være fundet brændte Ben. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Analyse af skeletdele fra 18 individer.

1919 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Analyse af skeletdele fra 18 individer.

1919 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af hellekiste.

1919 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af bronzesager fra forstyrrede grave.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, stærkt afgravet fra SV., 1,75 x 19 m. Sænkning i Toppen. I Højen er blottet en Hellekiste, bestaaende af 13 Sidesten og 5 Overliggere. Græs- og kratklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 19 x 12 m, stærkt afgravet fra SV til midten af højen. I højen er blottet en hellekiste, orienteret øst-vest. Den består af mindst 12 bæresten og 4 dæksten, hvoraf den vestlige er skredet ned i kammeret. 3 flade sten, der ligger omkring kisten, har sikkert tjent som dæksten eller -fliser. Længde ca. 2,90 m, indvendig bredde ca. 0,80 m, dybde ca. 0,40 m. Kammeret delvist jordfrit. Ifølge ejeren blev der fundet 7 skeletter i kisten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

det udgravede grav, set fra SV
oversigt, set fra NØ
7856  oversigt