Estershøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-85

Fredningsnr.
292332

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 - 1929 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: matr.nr. 2bl: Distrikt Odsherreds Hjemmeværnsgård, Høve. Høj, på toppen af naturlig bakke, "Esterhøj", ca 3,5 x 25 m. En sti fører fra foden til toppen, hvor der er opstillet en genforeningssten. Græsklædt med krat i ager. Høj i skel til matr. nr. 2a.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakkeryggen ligger 3 Høje, de to østligste overskaarne af Skjellet til Nr. 2b. Af disse er navnlig den østligste [sb85] anselig;.. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Toppen af naturlig Bakke, "Estershøj", ca. 3.5 x 25 m. En Sti fører fra Foden til Toppen, hvor der er opstillet en Genforeningssten. Græsklædt med Krat i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Esterhøj". Sti med trapper (svellelagte) over højen SØ - NV. På toppen en genforeningssten. Højen bliver plejet. ** Seværdighedsforklaring ** Flot udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)