Høve
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-87

Fredningsnr.
292331

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vandbeholder/Vandtårn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 16 m. I toppen findes fundamentet til et vandtårn. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakkeryggen ligger 3 Høje, de to østligste overskaarne af Skjellet til Nr. 2b. Af disse er navnlig den østligste [sb85] anselig; Den vestligste [sb87] er vel bevaret, Randstenene om den ere synlige ved at Ploven har bortskaaret lidt af Foden mod V... Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5 x 16 m. I Toppen findes Fundamentet til et Vandtaarn. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med stejle sider, ? x 20 x 16 m, afgravet eller afpløjet i gammel tid. I toppen fundamentrester. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)