Lottahøjene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-117

Fredningsnr.
292333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 14 m. afgravet fra alle sider. Sænkning i vest. Delvis kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakkeryggen ligger 2 Høje "Lottahøjene" kaldede,.. Ved Gravning i den anden [sb.117] for en 17-18 Aar siden [ca. 1854] viste den sig at indeholde 2 mod hinanden liggende Stenkister med hvælvede Lofter "ligesom Bageovne"; Begge Højene ere bestemte til at sløjfes i den nærmeste Fremtid Indsendelse af fund er lovet. Nedenfor Bankerne mod Nord ligger en stor uformelig Stenblok "Skrædderstenen" kaldet, der tydelig er hidført med Naturomvæltninger. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14 m, afgravet fra alle Sider. Sænkning i Vest. Delvis kratbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,2 x 16 m. Stejle sider, afgravet i gammel tid. Sænkning i vestsiden. Mod øst ses 3 randsten. Gammel stenbunke på vestlige højfod, ca. 4 m lang og 2 m bred, lav, ikke skæmmende. ** Seværdighedsforklaring ** Flot udsigt. Adgang vil kunne etableres. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)