Maglehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-131

Fredningsnr.
30237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m, noget omdannet ved ældre gravninger. Nyere småhuller i øst. Indeholder muligvis en stor stengrav. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den overpløjede anselige "Maglehøj" siges at indeslutte store Stenkamre som dem i Troldstuehøjen ved Stenstrup i Højby Sogn med indgang fra Ø., der fordum har været synlig i Højens Side. Der skal være 2 Kamre. Indberetning til Museet, saafremt man støder paa Kamrenes Dæksten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1920 Museal besigtigelse
Journal nr.: 347/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dæksten og sidesten til megalitgrave blottet i højen.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke længere overpløjet. Høj, 3 x 18 m, noget omdannet ved ældre Gravninger. Nyere Smaahuller i Øst. Indeholder muligvis en stor Stengrav. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Maglehøj - jættestue? Stor, hvælvet høj med en diffus fod, måler 3,5 x 25 x 25 m (større end tidligere angivet). I højens Ø-side (i sænkninger fra ældre gravninger?) ses større dæksten i N-S række, dæksten til jættestue? nu rævegrav. I mellemrum mellem stenene kan man se ned til en sandet bund under et hulrum. Der ligger en del marksten af ældre og nyere dato, bad ejer fjerne ved lejlighed (de nyere) og undlade at lægge sten i fremtiden. Han fortalte, at han købte ejendommen for ca 5 år siden, og at en 30 årig mand året før havde udgravet en stengrav lige Ø for højen (den havde jeg ikke set, da jeg så højen inden jeg henvendte mig på gården (efter middagspausen). Ejer pløjede godt udenom begge anlæg, udgravet af S. Thorsen? Ejer ellers histo- risk interesseret. Maglehøj ligger ca 400 m fra offentlig vej, ret højt i terræn, nær større skråning ned mod SV. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, ret højt i terræn. Angående pleje: burde der måske fyldes jord i kammeret, så stenene ikke skrider eller besøgende får en fod i klemme i hullet. Kunne blive *** Ejeroplysning på skemaet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stadig stendynger ved højfod. Rævegrav i top

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)