Asnæs Kirke

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-139

Fredningsnr.
292399

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 2923:99 Helleristningssten med to hjulkors og tre skåltegn. Indmuret i kirkens sydlige side vest for våbenhuset.
Undersøgelsehistorie

1922 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skibets sydmur findes en Sten med 2 Hjulkors.

1967 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenen har flere hjulkors og skåltegn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Seværdigt.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Helleristningssten indmuret i Asnæs kirke. To hjulkors og tre tydelige skåltegn ses på stenen, som måler 101 cm i længden og 46 cm i højden, dybden er ukendt. Stenen er placeret 80 cm over jordoverfladen og 96 cm fra den sydlige vægs sydvestlige hjørne. Diameteren på hjulkorset til venstre er 22 cm og det til højre er 26 cm. De to hjulkors har en indbyrdes afstand på 47 cm målene til og fra centrum.


Billeder

oversigt, set fra SV
hjulkors til venstre
hjulkort til højre
oversigt, set fra VSV
helleristningssten, set fra syd
oversigt, set fra SSØ