Sterup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-161

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50' i Diam. 12' h; mod N. og V. afgravet til c. 8' Höide. No. 26-39 beliggende paa en höitliggende Markflade.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.50 M. høj, oprindelig c 20 M. i Diam, nu foroven 9 M., forneden i Ø-V 13 M; i Nord er bortgravet til 3-4 M. fra Toppen. I Toppen er et ubetydeligt Hul, i SØ et noget større; Vestsiden er fladt afgravet. Alt er lynggroet i Ager. I Agnen ved Højen fandtes et facetteret Randskaar af en Lervase.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højvrag. Siderne stærkt afgravet. En Del Sten ses i østre Skrænt lidt Nord for Midten af Højen. Udgravningsværdig.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet høj iager.

Litteraturhenvisninger  (0)