Sterup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-163

Fredningsnr.
071421

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 29 m. I toppen en tilgroet nedgravning ca. 10 m i diam. og 1 m dyb. Mindre, tilgroet afgravning mod NV. Den nordlige femtedel af højen bortgravet. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, c 75' i Diam. 11' h; Toppen affladet; forövrigt urört. No. 26-39 beliggende paa en höitliggende Markflade.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 M. høj, 29 M. i Diam. I Toppen er en 7 M. stor Sænkning, i Vestsiden en paa 3 M, i Øst en ubetydelig. Nordsiden er bortkørt til c 5 M. fra Toppen. Lynggroet i Ager. I en Stendynge mod Nord er fundet nogle Ravsmuler.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 29 m. I Toppen en tilgroet Nedgravning ca. 10 m. i Diam. og 1 m. dyb. Mindre tilgroet Afgravning mod NV. Den nordlige Femtedel af Højen bortgravet. Lynggroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)