Sterup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-167

Fredningsnr.
071422

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Adskillige ret store indtil 0,5 m dybe, til- groede afgravninger i top og side. Beplantet i granplantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynggroet Höi, c. 40' i Diam. 6' h, liggende i en Lavning.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.30 M. høj, 14.50 M. i Diam. Østligst i Toppen er et mindre, lynggroet Hul. Vestsiden er noget forgravet, ligeledes østre Fod. Lynggroet i Hedeplantning.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 15 m. Adskillige ret store og indtil 0,5 m. dybe tilgroede Afgravninger i Top og Side. Beplantet i Granplantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 226/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)