Kongsøre Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-2

Fredningsnr.
292453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 1 x 8 x 25 m. Randsten NV: 4, NØ 12, SV 11. NMI: Langdysse 1 x 8 x 25 m (NV-SØ). Ligger umiddelbart oven- for strand skrænten. Noget af SØ enden vistnok skredet i fjorden. Intet kammer på højen. Randsten: NV 4, NØ 12, SV 11.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse i Retningen NV-SØ liggende umiddelbart ovenfor Strandskrænten, saa at et vistnok ikke lidet Stykke af dens Sydøstre Ende er skredet ned ad Skrænten ved Fjordens Udhulning af denne. Den tilbageværende Del er 57 1/2' lang, 26' br. Tallet paa Randstenene om denne synes oprindeligt at have været 11 mod S.V., 13 mod N.Ø. Endesidernes antal mod N.V. er ubestemmeligt (3-5); de have ikke udmærket sig ved nogen særlig Størrelse. - Til Gravkammer ses nu i det mindste intet Spor.

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1937. [Beretning om restaureringen se Grevinge s.].

1940 Museal restaurering
Journal nr.: 605/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yderligere restaurering. [Se BER under j.nr. 24/38].

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 1 x 8 x 25 m (NV-SØ). Ligger umiddelbart ovenfor Strandskrænten, noget af SØ-Enden vistnok skredet i Fjorden. Intet Kammer paa Højen. Randsten: NV: 4, NØ: 12; SV: 11.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)