Kongsøre Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-2

Fredningsnr.
292453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 1 x 8 x 25 m. Randsten NV: 4, NØ 12, SV 11. NMI: Langdysse 1 x 8 x 25 m (NV-SØ). Ligger umiddelbart oven- for strand skrænten. Noget af SØ enden vistnok skredet i fjorden. Intet kammer på højen. Randsten: NV 4, NØ 12, SV 11.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse i Retningen NV-SØ liggende umiddelbart ovenfor Strandskrænten, saa at et vistnok ikke lidet Stykke af dens Sydøstre Ende er skredet ned ad Skrænten ved Fjordens Udhulning af denne. Den tilbageværende Del er 57 1/2' lang, 26' br. Tallet paa Randstenene om denne synes oprindeligt at have været 11 mod S.V., 13 mod N.Ø. Endesidernes antal mod N.V. er ubestemmeligt (3-5); de have ikke udmærket sig ved nogen særlig Størrelse. - Til Gravkammer ses nu i det mindste intet Spor.

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1937. [Beretning om restaureringen se Grevinge s.].

1940 Museal restaurering
Journal nr.: 605/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yderligere restaurering. [Se BER under j.nr. 24/38].

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 1 x 8 x 25 m (NV-SØ). Ligger umiddelbart ovenfor Strandskrænten, noget af SØ-Enden vistnok skredet i Fjorden. Intet Kammer paa Højen. Randsten: NV: 4, NØ: 12; SV: 11.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)