Kong Øres Grav
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-1

Fredningsnr.
292465

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Langdysse 1 x 14 x 32 m. "Kong Øres Grav", randsten Ø 14, V 12, N 4, S 4. Kamret 1,6 x 0,9 x 0,8. NMI: Langdysse 1 x 14 x 32 m (N-S) "Kong Øres Grav". Kamret dannet af 4 sten, den sydlige en tærskelsten, lavere end de øvrige. Overliggeren stor og kraftig. Randsten: Ø 14, V 12, N 4, S 4. Kamrets langde 1,60 m, br. 0,90 m, dy. 0,80 m.
Undersøgelsehistorie  (10)
1834 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse og tegning i TOP (Grevinge sogn) nr.4/Kongsøre Skov, muligvis identisk med sb. 1.

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af Dysser fra Stenalderen findes følgende 5 her i Skoven. [sb. 1-5]. En Langdysse "Kong Øres Grav" kaldet. Den ligger paa en jevn Bakkeskraaning nær ved Mosedrag i Retningen N-S med en lille Streg (5 [grader]) NØ-SV er 68 1/2' lang, 26 1/2' br. - Randstenenes Tal synes oprindeligt at have været 12 mod V., omtr. 15 mod Ø. og 4 i hver af Enderne; de ere højest i den søndre Ende. Adskillige ligge omvæltede (se Grundplanen); alle synes at have vendt en jevn side udad. Jordhøjen indenfor er temmelig høj 6'-8'. - 26 1/2' fra den sydvestre Ende findes et firkantet Gravkammer i samme Retning som selve Langdyssen 5'10" l., omtr. 3' br. bygget af to aflange indvendig flade Sidestene / den ene hælder nu over mod den anden, og en toppet Endesten mod N. Den søndre Endesten er maaske bortført ligesom Dækstenen. - Mellem Gravkamret og Dyssens søndre Ende er i Jordhøjen en større Fordybning, og der ligger her et Par større Stene, men der findes forøvrigt Intet, som kan tyde hen paa, at her har staaet et Gravkammer, der er bleven ryddet. I "Kong Øres Grav" skal der ligge en Guldkjede saa lang, at den kan naae herfra til Stokkebjerg.

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1937. [Beretning om restaureringen se Grevinge s.].

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 1 x 14 x 32 m (N-S) "Kong Øres Grav". Kamret dannet af 4 Sten, den sydlige en Tærskelsten, lavere end de øvrige. Overliggeren stor og kraftig. Randsten: Ø: 14, V: 12; N: 4; S: 4. Kamrets Længde 1.60 m, Br. 0.90 m, Dy. 0.80 m.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 582/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1973 Museal besigtigelse
Journal nr.: 582/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en af Randstenene i Sydsiden findes mindst 16 Skaaltegn.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)