Afd. 246a
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-3

Fredningsnr.
292430

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Heri dysse. Kamret 2 x 1,4 x 0,85. I skov. NMI: Høj, 2 x 18 m, heri dysse med gang. Kamret, der er ori- enteret NV-SØ er dannet af 5 sten, herover en stor over- ligger. Mod SØ udgår gangen, dannet af en sten i hver side. Kamrets læ. 2 m, br. 1,4 m, dy. 0,85 m. Gangens læ. 1 m, br. 0,4 m. Bev. med græs og buske. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1834 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse og tegning i TOP (Grevinge sogn).

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre Gangbygning paa en lille Høj, der synes at have været omgiven af Stene, hvis Størrelse dog ikke har været videre anselig. Kammeret (se Grundplanen) er bygget af 5 Sidestene med 1 Dæksten 6'2" langt, 4'4" bredt, Gangen mod S.Ø. af en Sidesten paa hver Side; den er 4'8" l. 1'7" br. inderst. 1'3" yderst. - Det kunde næsten se ud som om der paa Højens nordøstre Side viste sig Spor til at Højen udvendig havde været belagt med flere jevnsides liggende Rækker af Haandsten. - I den anselige Højryggede Dæksten findes ingen halvkugleformede fordybninger.

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1937. [Beretning om restaureringen se Grevinge s.].

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m, heri Dysse med Gang. Kamret, der er orienteret NV-SØ er dannet af 5 Sten, herover en stor Overligger. Mod SØ udgaar Gangen, dannet af en Sten i hver Side. Kamrets Læ. 2 m. Br. 1,4 m. Dy. 0,85 m. Gangens Læ. 1 m. Br. 0,4 m. Bev. med Græs og Buske. I Skov.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1973 Museal besigtigelse
Journal nr.: 582/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af hjulkors og skåltegn.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)