Milbak

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-185

Fredningsnr.
081458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skibssætning, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 0814-60, 59, 58. Ejerlav: Sydøstlige del 2a = Jerslev 2a. Ca. halvdelen synlig af en skibssætning bestående af 6 no- get større og 3 noget mindre sten. Den er orienteet Ø-V og den bevaede længde e ca. 25 fod, bredden 10 fod. Græsbevoks- ning med spredte træer. Mindesmærket ligger prægtigt på en høj bakke. NMI: ......længde ca. 7,5 m, bredde ca. 3 m.......... .....høj bakke det muligvis kunne interessere frednings- nævnet også at få fredet.
Undersøgelsehistorie

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. Halvdelen synlig af en Skibssætning bestaaende af 6 noget større og 3 noget mindre Sten. Den er orienteret Ø - V og den bevarede Længde er ca. 7 1/2 m., Bredden 3 m. Græsbevoxning med spredte Træer. (Mindesmærket ligger prægtigt paa en høj Bakke det muligvis kunde interessere Fredningsnævnet ogsaa at faa fredet.)

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre skibssætning i plantage. Græstilgroet.