Afd. 270
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-4

Fredningsnr.
292457

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 23 m. Velbevaret. Enkelte randsten skimtes. Be- vokset med græs og en gammel eg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre Gangbygning, der har været helt omgivet af og indesluttet i en Jordhøj, -en af de saakaldte Prindsebakker / den anden se nedenfor under Jordhøje Nr. 9 [sb.15], den er bleven udgravet af Frederik den syvende som Kronprinds. Gangbygningen er af hosstående Grundform [tegning]. Kammeret er 7'2" langt , 4'3" br. (en Sidesten mangler). Gangen, der vender mod S.Ø., er 3'9" l. 2'5" br, inderst, 1'7" yderst. - Kammeret er dækket af en overordentlig stor Overligger, i hvis temmelig jævne Overside ses 19 halvkugleformede Fordybninger fordelte uden Plan saaledes som hosstaaende tegning viser [tegning]. Gangbygningen synes at have været fuldstændig dækket af Højen. Stenkreds spores ikke udenom Højen, derimod synes i den Gjennemskjæring af denne, som er foretagen udfor Indgangen, at vise sig en saadan, noget indenfor Højens Fod.

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1937. [Beretning om restaureringen se Grevinge s.].

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 23 m. Velbev. Enkelte Randsten skimtes. Bev. med Græs og en stor gammel Eg.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1973 Museal besigtigelse
Journal nr.: 582/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1973 bemærket mindst 29 Skaaltegn.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)