Kongsøre Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-5

Fredningsnr.
292455

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,2 x 35 m. Randsten N 3, V 2, Ø 1 og S 2. Kamrets læng- de 2,5 x 1,55 x 1,35. NMI: Høj, 3,2 x 35 m, næsten bortgravet ved vældigt top- sidehul. I hullets østre side ses et stærkt forstyrret stenkammer, snarest en lille jættestue orienteret ØV og dannet af 3 sten mod N, vist 2 mod V, 1 mod Ø og 2 mod S. I den sydlige væg en åbning og herfra udgår en gang, dannet af en stor stenblok i hver side. For enden af gangen, men vist på sekundær plads, står en stor sten. Kamrets læ. 2,5 m, br. 1,55 m, dy. 1.35 m Gangens læ. 1,80 m, br. 0,6 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en for største Delen bortgraven Høj, som har været c. 80' i Diam., ses meget forstyrrede Rester af en Gangbygning, hvis Kammer har været 7' x 6' i Udstrækning, bygget af c. 7 Sidestrene. I Gangen, der har vendt mod S., er 6'6" fra Kammeret stillet en større Tværsten fra Væg til Væg [skitse] Jordhøjen skal fuldstændig have skjult Kammerets Dæksten. - I den ryddede Del af Gangen er kun fundet Menneskeben; i Kammeret nogle Flintsager. Oven i samme Høj over Gangen er fundet en i Jorden fritstaaende Urne. Mod N. i Højen er omtr. paa Bunden i c. 14' Afstand fra Kammeret truffet en firkantet Kiste sat af glatte Side= og Dæksten 1 1/12 Al.l. 8" br. Den indeholdt kun brændte Ben. Højen synes ikke at have været omgiven med Randsten.

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1937.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 35 m, næsten bortgravet ved vældigt Top-Sidehul. I Hullets østre Side ses et stærkt forstyrret Stenkammer, snarest en lille Jættestue orienteret ØV og dannet af 3 Sten mod N, vist 2 mod V, 1 mod Ø og 2 mod S. I den sydlige Væg er en Aabning og herfra udgaar en Gang, dannet af en stor Stenblok i hver Side. For Enden af Gangen, men vist paa sekundær Plads, staar en stor Sten. Kamrets Læ.: 2,5 m, Br. 1,55 m, Dy. 1.35 m. Gangen Læ. 1,80 m, Br. 0,6 m.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)