Kongsøre Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-10

Fredningsnr.
292469

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 15 m. Bev. med løvtræer. I skov. NMI: Høj, 1 x 15 m. En del håndstore sten ses i overfladen, muligvis er højen opbygget af sådanne sten. Højen no- get udflydende mod vest. Bev. med unge træer. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4-7 [sb.10-13]. Tre eller fire meget smaa Høje liggende i en Række paa en lav, aflang Højderyg. Vejen overskjærer den ene, hvis Fyld ses at være meget flintskjærveblandet; en Stenkreds tegner sig i dens Rand.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m. En Del haandstore Sten ses i Overfladen, muligvis er Højen bygget op af saadanne Sten. Højen noget udflydende mod Vest. Bev. med unge Træer. I Skov.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)