Kongsøre Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-15

Fredningsnr.
292458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 26 m, heri et dyssekammer med gang. Kamret er orien- teret N-S og dannet af 2 stenblokke mod Ø, 2 mod V, 1 mod N og af en tærskelsten mod S. Herover en overligger. Gang med en sten i hver side. Kamret 1,6 x 1,5 x 1,55. Mod syd 2 rand- sten. NMI: .....tærskelsten mod S. Herover en kolossal overligger med skålformede fordybninger. Gangen udgår fra syd og er dannet af en sten i hver side..........
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
8-9 [Sb.14-15] Nr.9 [sb.15] er en af Prindsebakkerne (se Dysse nr. 4 [sb.4]); der er gjennemgravet af Fr.VII som Kronprinds med en grøft Ø-V.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 24/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1937. [Beretning om restaureringen se Grevinge s.].

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 26 m, heri et Dyssekammer med Gang. Kamret er orienteret N-S og dannet af 2 Stenblokke mod Ø, 2 mod V, 1 mod N., og af en Tærskelsten mod S. Herover er en kolossal Overligger med skaalformede Fordybninger. Gangen udgaar fra Syd og er dannet af en Sten i hver Side. Kamrets Læ. 1,6 m., Br. 1,5 m, Dy. 1,55 m. Gangens Læ. 1,4 m, Br. 0,5 m. Mod Syd 2 Randsten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)