Kongsøre Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-15

Fredningsnr.
292458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 26 m, heri et dyssekammer med gang. Kamret er orien- teret N-S og dannet af 2 stenblokke mod Ø, 2 mod V, 1 mod N og af en tærskelsten mod S. Herover en overligger. Gang med en sten i hver side. Kamret 1,6 x 1,5 x 1,55. Mod syd 2 rand- sten. NMI: .....tærskelsten mod S. Herover en kolossal overligger med skålformede fordybninger. Gangen udgår fra syd og er dannet af en sten i hver side..........
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
8-9 [Sb.14-15] Nr.9 [sb.15] er en af Prindsebakkerne (se Dysse nr. 4 [sb.4]); der er gjennemgravet af Fr.VII som Kronprinds med en grøft Ø-V.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1937. [Beretning om restaureringen se Grevinge s.].

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 26 m, heri et Dyssekammer med Gang. Kamret er orienteret N-S og dannet af 2 Stenblokke mod Ø, 2 mod V, 1 mod N., og af en Tærskelsten mod S. Herover er en kolossal Overligger med skaalformede Fordybninger. Gangen udgaar fra Syd og er dannet af en Sten i hver Side. Kamrets Læ. 1,6 m., Br. 1,5 m, Dy. 1,55 m. Gangens Læ. 1,4 m, Br. 0,5 m. Mod Syd 2 Randsten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

dæksten set fra NØ
dyssekammer set fra syd
højen set fra SV
oversigt, set fra NØ
Foto, oversigt
Foto, detalje