Uldbjergene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-31

Fredningsnr.
292439

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. I toppen ses, gravet næsten tværs over højen i retning Ø-V, en 1,5 m br. og 0,5 m dyb kløft. Bevokset med træer. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
24-25 [sb.30-31] "Uldbjergene" kaldede. I Nr. 25 [sb. 31] er der gravet en Fordybning i Toppen efter Sten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. I Toppen ses, gravet næsten tværs over Højen i Retning Ø-V en 1,5 m bred og 0,5 m dyb Kløft. Bevoxet med Træer. I Skov.

1994 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1417
Odsherreds Museum

1994 Genstand givet til museum
Journal nr.: 1417
Odsherreds Museum
På toppen af højen er fundet 4 uornamenterede sideskår af brunligt gods og 5 små stykker brændte ben. Genstandene var grønpatineret og har ligget frit fremme et stykke tid. Der er ant. tale om en ødelagt urne.

1994 Privat opsamling
Journal nr.: 1417
Odsherreds Museum

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)