Kæmpegrav
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-48

Fredningsnr.
292416

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer på jordhøj, 1,5 x 14 m. Af dyssen er bevaret 3 bæresten, en formodet tærskelsten mod NNV, samt støttende på de 3 bæresten en svær overligger med noget uregelmæssig overflade. I jordhøjen ses en del håndsten. Mod nord synes at ligge et par randsten. Bevokset med græs og lidt buske.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Afdl 7d. ligger den saakaldte "Kæmpegrav" en Dysse bestaaende af et som det synes oprindelig firkantet Gravkammer i Retning S.Ø.-N.V., der ligger paa en Høj, der er omsat med ret store Stene, vistnok i en Rundkreds. -Højen er meget overgroet.

1916 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 542/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal besigtigelse
Journal nr.: 542/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer paa Jordhøj, 1,5 x 14 m. Af Dyssen er bevaret 3 Bæresten, en formodet Tærskelsten mod NNV samt støttende paa de 3 Bæresten en svær Overligger med noget uregelmæssig Overflade. I Jordhøjen ses en Del Haandsten. Mod Nord synes at ligge et Par Randsten. Bevoxet med Græs og lidt Buske. I Skov. Mod Øst er taget Grus saaledes, at Højfoden faktisk er beskadiget. Grusgraven bør overhovedet ikke i sin sydvestlige Del have Lov at føres længer mod Vest, da dette vil medføre, at Dyssen kommer til at ligge ligesom paa en Ø.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 667/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 667/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)